TES (Terminology Extraction Suite): Distribució per a Windows

Aquesta eina d’extracció automàtica de terminologia, desenvolupada especialment per al nostre postgrau en traducció i tecnologies, és una eina de programari lliure que permet extreure termes i buscar automàticament equivalents de traducció. Aquesta eina, tot i estar pensada per a la docència dels conceptes relacionats amb l’extracció automàtica de terminologia, es pot emprar de manera molt eficient en entorns professionals.

L’eina està escrita en Perl i amb interfícies gràfiques implementades en Tk. Això fa que calgui instal·lar una sèrie d’eines i paquets addicionals a l’ordinador, especialment si aquest funciona sota Windows. Aquest procés no és massa complicat i està perfectament explicat als manuals que es distribueixen amb l’aplicació. Sigui com sigui, aquest fet generava algunes dificultats als usuaris i per aquest motiu hem decidit llençar una distribució especial per a Windows que no necessita cap mena d’instal·lació addicional. Només cal descarregar el fitxer zip i descomprimir-lo a qualsevol carpeta. A partir d’aquí només cal fer doble clic sobre TES-Wizard.exe (per calcular els candidats a termes) o sobre TES-Editor.exe (per editar-los i calcular els equivalents de traducció).

Aquesta distribució per a Windows es pot descarregar des de: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03-win.zip

La versió font apta tant per Linux, Mac com Windows (cal tenir l’intèrpret de Perl i alguns paquets addicionals). es pot descarregar de: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03.zip

Esperem que aquesta nova distribució faciliti la feina als usuaris habituals de Windows.

Recorda que TES és una eina de programari lliure, és a dir, que la pots descarregar lliurement, fer-la servir i redistribuir-la entre els teus col·legues. Tot això sense cap mena de cost de llicència i d’una manera totalment legal.

Antoni Oliver