La memòria de traducció multilingüe DGT del Acquis communautaire

El Acquis communautaire comprèn la totalitat de la legislació europea, és a dir, tots els tractats, regulacions i directives adoptades per la Unió Europea (EU). Tots aquests documents estan traduïts a 22 llengües: búlgar, txec, danès, holandès, anglès, estonià, alemany, grec, finès, francès, hongarès, italià, lituà, maltès, polonès, portuguès, romanès, eslovac, eslovè, castellà i suec.

A partir d’aquests documents s’han creat un seguit de memòries de traducció multilingües que es poden descarregar i fer servir lliurement de http://langtech.jrc.ec.europa.eu/DGT-TM.html.

Els usuaris segurament preferiran tenir una única memòria de traducció més gran però que inclogui únicament el seu parell de llengües de treball. A més de les memòries de traducció, d’aquesta plana també es pot descarregar una aplicació que permet extreure un únic TMX amb un parell de llengües. L’ús d’aquesta aplicació és molt senzill i està plenament documentat.

A http://lpg.uoc.edu/corpus/DGT  trobareu alguns parells de llengües ja transformats a TMX i a text tabulat. Concretament trobareu els parells anglès amb tota la resta i també castellà amb tota la resta. Espero que aquests enllaços directes us resultin d’utilitat.