Sobre noms d’arxiu, extensions i editors

Sovint les coses més senzilles provoquen els problemes més greus i aparentment difícils de resoldre. En aquest post vull parlar sobre els noms i les extensions dels arxius i com poder donar l’extensió desitjada a un arxiu que creem nosaltres, tot això sobre Windows, ja que aquest sistema operatiu presenta especials dificultats i no és gaire intuïtiu en aquest aspecte.

Sobre els noms i les extensions dels arxius

El primer que cal saber és que els noms dels arxius generalment estan formats per un nom i una extensió. L’extensió pot no ser-hi. Moltes vegades l’extensió indica el tipus d’arxiu que es tracta, així, en principi un arxiu que es digui:

pepe.doc

es tracta d’un document de Microsoft Word que es diu pepe. Dic que moltes vegades indica el tipus perquè de fet, qualsevol arxiu pot tenir l’extensió .doc i no significa necessàriament que sigui un Microsoft Word.

El sistema operatiu associa l’extensió amb l’aplicació que es fa servir per obrir l’arxiu. Quan l’extensió és desconeguda per al sistema, el sistema pregunta quina aplicació vols fer servir per obrir l’arxiu.

Per defecte Windows amaga les extensions dels arxius que tenen una extensió coneguda, això dins de l’explorador d’arxius. Això fa que pepe.doc, a l’explorador d’arxius, per defecte es vegi com a pepe (sense extensió tot i que la tingui). Això fa que no es pugui canviar l’extensió fàcilment. Jo aconsello canviar aquest comportament per defecte i fer que sempre mostri les extensions. (us ho poso per Windows 7, per altres versions és pràcticament igual): Aneu a Inicio > panel de control > Apariencia y personalización > Opciones de carpeta. Aquí, aneu a la pestanya Ver i desmarqueu l’opció “Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos”

 

Sobre els editors de text:

Per anar bé, feu servir una editor de text una mica potent. No feu servir el bloc de notes de windows que és una aplicació molt limitada. Teniu diverses opcions o bé lliures o almenys gratuïtes:

Per poder guardar els arxius amb l’extensió que vulgueu, en general, en totes les aplicacions feu guardar com (save as) i poseu el nom amb l’extensió en “Nom de l’arxiu”  (“Nombre” en la imagen) (filename) però Compte! fixeu-vos en una opció que sortirà posant alguna cosa com: “File of type” (“Tipo” en la imagen) i que potser està en “*.txt” i cal posar en “*.* All files” (o alguna cosa semblant).

Ara ja podeu guardar els arxius amb l’extensió que volgueu.

Ara, a més, que heu desactivat l’opció de “Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos” podreu canviar tant el nom com l’extensió simplement situant-vos sobre l’arxiu en l’Explorador d’arxius i fent clic sobre el botó dret del ratolí seleccionar “cambiar nombre”.

Espero que aquesta informació us resulti d’utilitat.