Instal·lació del corrector ortogràfic d’OmegaT

L’eina de traducció assistida OmegaT disposa d’un corrector ortogràfic i és molt fàcil instal·lar-lo. És simplement ortogràfic, no gramatical, però sovint resulta de molta ajuda per detectar errors de picatge o alguna falta d’ortografia. Més endavant comentarem també la possibilitat d’integrar correcció gramatical a OmegaT.

Per poder executar la correcció ortogràfica necessitem tenir instal·lat el diccionari corresponent a la llengua d’arribada. Ara estem parlant de diccionaris per al corrector ortogràfic, no dels diccionaris que ens poden servir per realitzar consultes automàtiques del significat d’algunes paraules.

Instal·lació d’un nou diccionari del corrector ortogràfic

La instal·lació és molt senzilla. Cal anar a Options > Spell checking i hi apareixerà la següent pantalla:

En aquesta pantalla podem seleccionar la carpeta que contindrà els diccionaris ortogràfics i instal·lar un nou diccionari clicant sobre el botó Install new dictionary… Aquesta funcionalitat funcionarà sempre i quan la URL of online dictionaries sigui correcta. La millor manera de saber-ho és provar-ho. Si és correcta apareixerà la següent pantalla:

En el moment de fer aquesta entrada l’adreça correcta és http://download.services.openoffice.org/files/contrib/dictionaries/ de manera que si no teniu aquesta la podeu copiar.

D’aquí seleccionem la llengua que volem i fem clic a Install. Després de la instal·lació al llengua apareixerà a la llista de diccionaris instal·lats:

Ara també ens hem d’assegurar que la casella Automatically check the spelling of text estigui marcada.

A partir d’aquest moment la correcció ortogràfica funcionarà.

 Si no funciona és possible que no coincideixin els codis de la llengua d’arribada del projecte. Ho podem verificar anant a Project > Properties. Si per exemple, tenim el costum de fer servir un codi del tipus CA per al nostres projectes i el diccionari espera un codi del tipus ca-ES, podem renombrar els dos arxius de la carpeta del nostre ordinador que conté els diccionaris o fins i tot copiar-los i crear una nova versió que tinguin per nom CA.aff i CA.dic. En el nostre exemple hem copiat i renombrat, de manera que mantenim les dues versions:

Ara automàticament, a la pantalla Options > Spell checking tindrem els diccionaris corresponents als dos codis.