Xerrada: “Eines per a la gestió de projectes de traducció”

Quote

translationEn el marc de presentació del nou Màster de Traducció especialitzada, els Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC organitzen aquesta xerrada, que tindrà lloc el dijous 26 de setembre a les 18:30h a la seu de la UOC de l’Av. Tibidabo nº 39 de Barcelona. La xerrada anirà a càrrec del director acadèmic, Antoni Oliver.

Els projectes de traducció poden presentar diverses mides i complexitats: des de projectes on intervé un únic parell de llengües i un únic document de mida reduïda amb la intervenció d’un o dos professionals, fins a projectes amb molts parells de llengües implicades, diversos documents i grans volums, amb la intervenció d’un equip humà de mida considerable. Habitualment, a més, s’afegeix la complexitat afegida d’uns terminis de lliurament molt ajustats. Tot això fa que sigui imprescindible l’ús d’eines informàtiques que ens facilitin la gestió d’aquests projectes. Continue reading

Charla: “Herramientas para la gestión de proyectos de traducción”

Quote

translationEn el marco de presentación del nuevo Máster de Traducción especializada, los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC organizan esta charla, que tendrá lugar el miércoles 25 de septiembre a las 18h en la sede de la UOC de Madrid (Plaza de las Cortes nº 4). La charla irá a cargo del director académico, Antoni Oliver.

Los proyectos de traducción pueden presentar diversos tamaños y complejidades: desde proyectos donde interviene un único par de lenguas y un único documento de tamaño reducido con la intervención de uno o dos profesionales, hasta proyectos con muchos pares de lenguas implicados, varios documentos y grandes volúmenes, con la intervención de un equipo humano de tamaño considerable. Habitualmente, además, se añade la complejidad de unos plazos de entrega muy ajustados. Todo esto hace que sea imprescindible el uso de herramientas informáticas que nos faciliten la gestión de estos proyectos. Continue reading

¡Matrícula Abierta!

Quote

Ya està abierta la matrícula de los programas de traducción de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC que empiezan el próximo octubre:

Máster de Traducción especializada ¡NUEVO!

La traducción es una profesión que requiere una formación muy amplia e interdisciplinaria. El profesional de la traducción debe conocer y saber usar herramientas tecnológicas y debe dominar el lenguaje del dominio de especialidad en el cual desarrolla su trabajo. En este programa te proporcionaremos las competencias necesarias.

Puedes realizar el Máster, los Posgrados o las Especializaciones. También puedes cursar las asignaturas libremente vía @teneo Universitario > Traducción.

Matrícula Oberta!

Quote

Ja està oberta la matrícula dels programes de traducció dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC que comencen el proper octubre: 

La traducció és una professió que requereix una formació molt àmplia i interdisciplinària. El professional de la traducció ha de conèixer i saber fer servir eines tecnològiques i ha de dominar el llenguatge del domini d’especialitat en el qual desenvolupa la seva tasca. En aquest programa et proporcionarem les competències necessàries.

Pots realitzar el Màster, els Postgraus o les Especialitzacions. Així mateix, també pots cursar les assignatures lliurement via @teneu Universitari >  Traducció.