About this blog

This blog is related with the master degree on Specialised Translation and related courses at the Open University of Catalonia (UOC). We plan to edit one post a week. The posts will be about translation technologies and translation profession. The posts will be published in any language, but mainly in Catalan, Spanish and English. Some of them will be posted in several languages.

Please, visit us from time to time or subscribe to our RSS.

——————————————————————————————————————–

Aquest és el blog del màster de Traducció especialitzada i programes relacionats de la UOC. Les entrades tractaran sobre les tecnologies de la traducció i la professió de traductor. Les entrades poden estar publicades en qualsevol llengua, però farem servir especialment el català, castellà i l’anglès. Algunes de les entrades es publicaran en diverses llengües.

Si us plau, visita’ns de tant en tant o subscriu-te al nostre RSS.

——————————————————————————————————————–

Este el el blog del máster de Traducción especializada y programes relacionados de la UOC.  Las entradas tratarán sobre lastecnologías de la traducción y la profesión de traductor. Las entradas pueden publicarse en cualquier lengua, pero utilizaremos especialmente el catalán, castellano e inglés. Algunas de las entradas se publicarán en diversas lenguas.

Por favor, visítanos de vez en cuando o subscríbete a nuestro RSS.