Nous cursos d’estiu relacionats amb la traducció

Quote

Aquest any, en el marc de la Universitat Oberta d’Estiu s’ofereixen quatre cursos que tenen relació amb la traducció. Aquests cursos són d’1 crèdit ECTS i es fan al juliol. Els cursos són a distància. A continuació us faig un petit resum dels cursos, teniu informació sobre tots els cursos que s’ofereixen en aquest enllaç.

Traducció assistida amb OmegaT

El traductor, en la tasca diària, ha de consultar un gran nombre de fonts: diccionaris, glossaris terminològics, etc. També ha de traduir sovint oracions molt semblants a oracions ja traduïdes anteriorment (en el mateix text o en d’altres traduïts anteriorment). També ha de traduir textos de diferents formats amb la necessitat d’obrir-los en diferents editors. Per sort, hi ha un grup d’eines anomenades genèricament eines de traducció assistida que faciliten i automatitzen aquestes tasques. En aquest curs s’aprenen les funcions bàsiques de l’eina de traducció assistida de programari lliure OmegaT. Aquesta eina s’està convertint en el principal referent d’eines de traducció assistida de programari lliure.

Localització de videojocs

Els darrers anys, el món digital ha viscut un avenç sense precedents i actualment no és estrany que els traductors es trobin amb encàrrecs de traducció que superen les fronteres del text i incorporen elements audiovisuals que també han de ser traduïts. L’objectiu d’aquest curs és dotar els estudiants d’una perspectiva general sobre l’àmbit del programari d’entreteniment, fer-los partícips del procés d’adaptació d’un videojoc i mostrar, mitjançant exemples i pràctiques concretes, l’àmplia varietat de textos i tècniques que ha de dominar per a enfrontar-se a un encàrrec d’aquest tipus. A més, s’abordaran temes complementaris com el control de qualitat i les possibilitats de trebal

Traduir de l’anglès: problemes recurrents

Un dels reptes més importants amb què s’enfronta la lingüística aplicada a la traducció és la resolució eficaç de la gran varietat de problemes lingüístics que sorgeixen, per exemple, a l’hora de traduir una llengua germànica com l’anglès a una llengua romànica com el català.
En aquest curs s’analitzarà com la tipologia lingüística determina la construcció del discurs: concretament, veurem que els parlants anglesos no construeixen el discurs de la mateixa manera que ho fan els de parla romànica, perquè la tipologia lingüística a què pertanyen les llengües germàniques i les romàniques és diferent. En aquest curs s’estudiarà aquest “determinisme lingüístic” a partir de la comparació de textos anglesos amb les traduccions al català o al castellà corresponents.

Llenguatge jurídic català

El llenguatge jurídic es pot definir com la varietat funcional de la llengua que s’usa en els textos del camp conceptual del dret. Així, és llenguatge jurídic el de les resolucions, de les lleis, dels documents administratius o els de la pràctica administrativa, entre d’altres.

La configuració del llenguatge jurídic català ha estat marcada per dos factors essencials. D’una banda, per la importància de la tradició del llenguatge administratiu, que no és recent sinó que es remunta al segle XII i que ha tingut continuïtat des de llavors (amb més o menys intensitat segons els moments històrics). D’altra banda, per la influència de les propostes de modernització del llenguatge de l’Administració, a partir de moviments de renovació de la redacció com ara la llegibilitat i el llenguatge planer.

Aquesta varietat de llengua presenta trets específics que la diferencien d’altres varietats lingüístiques temàtiques. Habitualment el llenguatge jurídic es defineix pels comunicants que intervenen en la comunicació, pel nivell de formalitat que presenten els textos, pel canal de comunicació, per la finalitat dels textos, entre d’altres, i es caracteritza per una presència de lèxic específic, per uns usos sintàctics peculiars i per uns textos altament formalitzats.

Redactar un text jurídic és un procés complex que exigeix disposar, com a mínim, de tres tipus de coneixements diferents: coneixements conceptuals, o del camp del dret; coneixements lingüístics, o del funcionament del codi de la llengua catalana; i coneixements pragmàtics, o d’adequació del text a situacions comunicatives prèviament establertes. Tot i que la qualitat lingüística dels textos actuals millora cada dia, encara és habitual trobar-hi inadequacions (i fins i tot errors) relacionats amb la redacció de la frase i amb el lèxic, habitualment per influència del castellà, però també de l’anglès o del francès. Per esmenar aquestes inadequacions habituals, la llengua catalana disposa de recursos molt valuosos per a l’aprenentatge de llenguatge jurídic. Entre els diversos recursos, ocupen un espai important els materials en línia.

L’objectiu d’aquest curs és conèixer les característiques principals del llenguatge jurídic català i les estratègies de composició del text escrit, aplicables a la redacció de textos jurídics, que permeten elaborar, traduir i revisar amb adequació i correcció els textos propis d’aquest àmbit d’especialitat. Així mateix, ocuparà un espai important el coneixement d’eines i de recursos útils per a redactar, traduir i revisar textos jurídics en català.

La memòria de traducció multilingüe DGT del Acquis communautaire

Quote

El Acquis communautaire comprèn la totalitat de la legislació europea, és a dir, tots els tractats, regulacions i directives adoptades per la Unió Europea (EU). Tots aquests documents estan traduïts a 22 llengües: búlgar, txec, danès, holandès, anglès, estonià, alemany, grec, finès, francès, hongarès, italià, lituà, maltès, polonès, portuguès, romanès, eslovac, eslovè, castellà i suec.

A partir d’aquests documents s’han creat un seguit de memòries de traducció multilingües que es poden descarregar i fer servir lliurement de http://langtech.jrc.ec.europa.eu/DGT-TM.html.

Els usuaris segurament preferiran tenir una única memòria de traducció més gran però que inclogui únicament el seu parell de llengües de treball. A més de les memòries de traducció, d’aquesta plana també es pot descarregar una aplicació que permet extreure un únic TMX amb un parell de llengües. L’ús d’aquesta aplicació és molt senzill i està plenament documentat.

A http://lpg.uoc.edu/corpus/DGT  trobareu alguns parells de llengües ja transformats a TMX i a text tabulat. Concretament trobareu els parells anglès amb tota la resta i també castellà amb tota la resta. Espero que aquests enllaços directes us resultin d’utilitat.

 

Cicle “Les aplicacions de la lingüística en la societat actual”

Quote

Els Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres organitzen els mesos d’abril i de maig el cicle “Les aplicacions de la lingüística en la societat actual”, sota la coordinació de les professores de la UOC Marta Coll-Florit i Ona Domènech.

L’objectiu del cicle és donar a conèixer d’una manera actualitzada diverses aplicacions de la lingüística en el marc d’una societat com la d’avui, caracteritzada per l’ús intensiu de les tecnologies. Les diverses intervencions, d’alta divulgació, s’han encarregat a experts en cada camp i són pensades per al públic general. A més, es vol posar en relleu els aspectes professionalitzadors dels estudis de llengua i literatura catalanes, sovint poc coneguts.

Programa

Primera sessió:  dijous 26 d’abril (de 18 a 20.30 h)

  • “Lingüística computacional”,  a càrrec de la Dra. Irene Castellón (UB). Una panoràmica general de la lingüística computacional.
  • “Lingüística forense”, a càrrec del  Dr. Jordi Cicres (UdG). La lingüística forense,  disciplina a mig camí entre la lingüística i el dret, estudia la fiabilitat d’evidències lingüístiques en els processos judicials a partir de l’anàlisi dels materials lingüístics en tots els nivells (fonètica, morfologia, semàntica, sintaxi, pragmàtica, etc.).

Segona sessió: dijous 3 de maig (de 18 a 20.30 h)

  • “Psicolingüística i neurolingüística”, a càrrec del  Dr. Llorenç Andreu (UOC, UB). La segona sessió del cicle se centrarà en la relació entre llenguatge, ment i cervell.
  • “Logopèdia”, a càrrec de la Dra. Rosa Estopà (UPF, UOC). En aquesta intervenció, més específica, veurem de quina manera s’apliquen tots aquests coneixements en l’àmbit de la logopèdia, per tal de diagnosticar i tractar els trastorns del llenguatge.

Tercera sessió: dijous 10 de maig (de 18 a 19.30 h). Conferència de cloenda

  • “Lexicografia i terminologia catalanes”, a càrrec de la Dra. M. Teresa Cabré Castellví (UPF). Se centrarà en un àmbit paradigmàtic de la lingüística aplicada catalana, la lexicografia, tant general com especialitzada, amb l’objectiu d’oferir-nos-en una visió panoràmica que ens permeti veure com han afectat les noves tecnologies el tractament del lèxic català, tant general com especialitzat, i quina és la situació actual.

L’assistència al cicle, que tindrà lloc a la seu del Col·legi (Rambla de Catalunya, 8, Barcelona), és gratuïta, però cal empleneu el formulari següent. Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

TES (Terminology Extraction Suite): Distribució per a Windows

Quote

Aquesta eina d’extracció automàtica de terminologia, desenvolupada especialment per al nostre postgrau en traducció i tecnologies, és una eina de programari lliure que permet extreure termes i buscar automàticament equivalents de traducció. Aquesta eina, tot i estar pensada per a la docència dels conceptes relacionats amb l’extracció automàtica de terminologia, es pot emprar de manera molt eficient en entorns professionals.

L’eina està escrita en Perl i amb interfícies gràfiques implementades en Tk. Això fa que calgui instal·lar una sèrie d’eines i paquets addicionals a l’ordinador, especialment si aquest funciona sota Windows. Aquest procés no és massa complicat i està perfectament explicat als manuals que es distribueixen amb l’aplicació. Sigui com sigui, aquest fet generava algunes dificultats als usuaris i per aquest motiu hem decidit llençar una distribució especial per a Windows que no necessita cap mena d’instal·lació addicional. Només cal descarregar el fitxer zip i descomprimir-lo a qualsevol carpeta. A partir d’aquí només cal fer doble clic sobre TES-Wizard.exe (per calcular els candidats a termes) o sobre TES-Editor.exe (per editar-los i calcular els equivalents de traducció).

Aquesta distribució per a Windows es pot descarregar des de: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03-win.zip

La versió font apta tant per Linux, Mac com Windows (cal tenir l’intèrpret de Perl i alguns paquets addicionals). es pot descarregar de: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03.zip

Esperem que aquesta nova distribució faciliti la feina als usuaris habituals de Windows.

Recorda que TES és una eina de programari lliure, és a dir, que la pots descarregar lliurement, fer-la servir i redistribuir-la entre els teus col·legues. Tot això sense cap mena de cost de llicència i d’una manera totalment legal.

Antoni Oliver