Courses

[en castellano]

Els Estudis d’Arts i Humanitats ofereixen els següents programes relacionats amb la traducció:

Totes les assignatures del màster i cursos relacionats es poden cursar lliurement de manera aïllada. D’aquesta manera pots adaptar el teu ritme d’estudi al teu temps disponible. Aquestes assignatures són:

 • Traducció i tecnologies: eines, processos i recursos
 • Traducció assistida amb SDL-Trados
 • Gestió de projectes de traducció
 • Localització de programari
 • Traducció audiovisual
 • Introducció al desenvolupament d’aplicacions web
 • Introducció a la traducció especialitzada: informació, comunicació i tecnologies
 • Pràctiques de traducció especialitzada: informació, comunicació i tecnologies
 • Terminologia i traducció
 • Lingüística general per a traductors
 • Lingüística contrastiva anglès – català i castellà
 • Aproximacions a la traductologia

 

___________________________________________________

Los Estudios d’Artes i Humanidades ofrecen los siguientes programas relacionados con la traducción:

Todas las asignaturas del máster y de los cursos relacionados se pueden cursar libremente de manera aislada. De esta manera puedes adaptar  tu ritmo de estudio a tu tiempo disponible. Estas asignaturas son:

 • Traducción y tecnologías: herramientas, procesos y recursos
 • Traducción asistida con SDL-Trados
 • Gestión de proyectos de traducción
 • Localización de software
 • Traducción audiovisual
 • Introducción al desarrollo de aplicaciones web
 • Introducción a la traducción especializada: información, comunicación y tecnologías
 • Prácticas de traducción especializada: información, comunicación y tecnologías
 • Terminología y traducción
 • Lingüística general para traductores
 • Lingüística contrastiva inglés – catalán y castellano
 • Aproximaciones a la traductología